ÜRETİM

OLUKLU MUKAVVA NASIL YAPILIR?

 

Hammadde Seçimi :

    Oluklu mukavvayı oluşturan strüktürel elemanlar, yüzlerde kullanılan“Liner”, ondülede kullanılan “Fluting ”cinsi kâğıtlardır. Liner olarakadlandırılan kâğıtlar, istenildiğinde esmer, beyaz veya renklendirilmişolabilen “Kraft Liner”, “Test Liner” ve “Schrenz”, ondüle kullanılanlar ise“NSSC Fluting”, “Saman Fluting” ve “Schrenz”dir.
Oluklu mukavvayı oluşturacak dış, iç, ara kâğıtların gramaj, cins veözellikleri, kutu performansıyla doğrudan ilişkili olmaları nedeniyle, büyükönem taşırlar. Pazarın gerektirdiği kâğıtların temini ve amaca uygun kullanımı,üretilen ambalajların başarılı olmasını etkiler.
Kullanılan kâğıtların yanı sıra tutkalın, katkı maddelerinin cinsi de amacauygun olarak seçilmelidir. Açık renk baskılı kutular için koyu renkli karftlar,nemli ortamda bulunacak kutular için düşük gramajlı zayıf fluting kâgıtlarıseçilmemelidir.

 

Üretim Evreleri

    Yaklaşık 100 metre boyunda olan oluklu makinesi, çeşitli işlemlerinyapıldığı ünitelerden meydana gelmiştir. Çok dar ölçülerden 2,5 metreye kadarçeşitli enlerde olabilir, gelişmiş ülkelerde 2 metreden geniş makine sayısıçoktur.
Oluklu makinesi, yapılan işlemler nedeniyle, yas kısım (wet end) ve kuru kısım(dry end) diye adlandırılan iki bölümden olusur.

    Oluklu mukavva üretim işlemi, üretimiyapılacak mukavvaya uygun cins ve miktarda lider ve fluting kağıdın, kâğıtambarından alınarak oluklu makinesine takılması ile baslar. Tek dalga oluklumukavva yas kısmındaki en önemli birim olan single facer grubu (ondüle makinesi)birçok üniteden oluşur. Isı ve buharla preconditioner’larda (ön şartlandırıcı)yumuşatılan fluting kağıdı, single facer’da ondüle valsleri arasından geçenekdalga seklini alır ve ondüle haline getirilir. Bu şekillendirmenin hemenardından oluk tepelerine genellikle nişasta bazlı olan tutkal sürülür vepreheater’larda (ön ısıtıcı) ısıtılıp hazırlanmış liner kağıdına preslenerekyapışması sağlanır. Elde edilen tek yüzlü, köprü üzerinde birikir. Çift dalgaoluklu mukavva üreten makinelerde iki tane, üç dalga üretenlerde ise üç tanesingle facer grubu bulunur. Oluklu makinesinin yas kısmındaki ikinci önemlibirimi olan “duble facer” (kurutma) grubunda, ısıtılmış ve bu kez diğeryüzündeki oluk tepeleri tutkallanmış olan tek yüzlü tabakasına, önısıtıcılardaısıtılan liner yapıstıralarak tek dalga oluklu mukavva elde edilir. Çift dalgaistenmesi halinde, ikinci tek yüzlü de eklenerek beş kat kâğıt ile çift dalgaoluklu mukavva üretilir. Oluklu makinesinde kullanılan tutkal hızlı kurumasınarağmen, oluklu mukavva, önce ısıtma tavaları üzerinde kurutulur, sonrakeçelerin arasından geçenek nemini atar ve soğur. Bu noktadan sonra oluklumakinesinin kuru kısmında, oluklu mukavvanın kenar ıskartası (trim) kesilir veplanlandığı şekildeki hat sayısında boyuna kesimi yapılır ve istenirse oluklaradik gelen rilleri atılır.

    Bu işlemin ardındanenine kesimi yapılarak, bazen aynı, bazen farklı boyutlarda oluklu mukavvalevhalar elde edilir ve tablalı istif arabası (stacker)’ında istiflenerekpalete alınır ve ara stok alanına götürülür.
Oluklu makinasında, bu işlemlerin dışında, isteğe bağlı olarak eklenecekünitelerle: kaplama (coating), yüzey boyama, yırtık banılama (tear tape) vetakviye edici (reinforcing tape) uygulamaları; önceden baskı yapılmış linerbobinleri ile preprinting yapılabilir.

    Kaplama (Coating);Oluklu mukavvanın neme veya suya dayanıklı olması isteniyorsa, iç liner’a,flutinge veya dıs liner’a geçirgenliği önleyen maddeler uygulanabilir. Böyledurumlarda kutuların baskısına ve olukluda kullanılacak tutkal cinsine dikkatedilmesi gerekir.
Yüzey Boyama; Zemin rengi istenen kutularda, üretimi kolaylaştırmak amacı ile,bu ilsem oluklu makinesinin ilgili ek ünitesinde yapılabilir.
Yırtık Banılama (Ter Tape); Tasıma ambalajının teshir ambalajına dönüştürülmesiamacıyla kullanılan yırtma bantları, istenilen hat sayısında oluklumakinesindeki ilgili ek ünitede yapıştırılırlar.


    Takviye Edici Bantlama (Reinforcing Tape); Özellikle büyük yüklerin taşındığı“bulk bin” olarak isimlendirilen ve yüzlerce kilo dökme yükü taşıyabilenambalajların levhalarında, ara katlarda, sık aralıklarla bant yapıştırılarakambalaja patlama mukavemeti kazandırılır.
Bunların dışında, kutu halinde gelmeden önce, bazen geldikten sonra oluklumukavva levhalara; Perde Kaplama (Curtain Coating), Cila (Wax) banyosu,polietilen film kaplama gibi islemler uygulanarak, su geçirgenlikleri önlenir.Bu üç yöntemin kullanımı geçmiste de çok yaygın olmamakla birlikte, bugün artıkgeri dönüşüm nedeniyle hemen hiç görülmemektedir.

 

KAĞITTAN OLUKLU MUKAVVA

 

Temel Maddeler :

    Oluklu mukavvaüretiminde kullanılan kâğıtlar, astar ve yivli orta kısımdır. Yivlerintepelerine uygulanan yapıştırıcı ise genellikle mısır nısastası kökenlidir.

Oluk Makinası :

    Oluk makinesi, bir,iki veya üç kütükten üç, beş veya yedi tabaka kağıdı üretip bir arayagetirebilen bir dizi makinedir. Çalışması kesintisiz bir prosestir.

Kâğıt bobinleri olukmakinesine sürülür, ısı ve buharla islenen kâğıt, oluklu büyük rulolararasından geçirilerek tek yüzeyi oluklu kâğıt elde edilecek şekilde yivlendirilir.Yivlerin tepe noktalarına nişasta (kola) sürülerek iç astar tabakası oluklukışıma yapıştırılır. Tek yüzeyi oluklu kâğıt, islenmeye devam ederek dış astartabakası ile birleştirilir ve oluklu mukavva elde edilir. Oluklu mukavva dahasonra kesilir ve istiflenir.

Oluk Makinası nın Temel Parçaları :

    Ekleyici ve BobinAyağı, Kâğıt rulolarını oluk makinesine süren ve oluklu mukavva imalatınıkesintiye uğratmadan ruloların değiştirilmesine olanak veren parçalardır. TekYüzeyli Oluk Parçası, Bu parça, yüzeyi oluklu büyük silindirlerden oluşur vekâğıdı pes pese yivler oluşturacak şekilde büker. Yivlerin profillerinindeğiştirilmesi istenildiğinde ruloların değiştirilmesi gerekir. Çift YüzeyliOluk Parçası, Önceden ısıtılmış oluklu kâğıt, yivlerin tepe noktalarına kolasürüldükten sonra bu parçadan geçirilerek astar tabakası yapıştırılır ve oluklumukavva haline gelir. Bu asama ön ısıtma ve nem kontrolünde uzmanlık gerektirenkompleks bir işlemdir. Köprü, Bu parça bobin yada sipariş değişikliği yapılmasıgerektiği zaman, çift yüzey parçasının tek yüzey parçasından farklı hızlaçalışmasına olanak sağlar. Tutkal Ünitesi ve Çift Yüzey Parçası, Tek yüzeyiastarla kaplanmış kağıdın diğer tarafına da astar yüzey yapıştıran parçadır. Önısıtma ve yapıştırma prosesindeki bazı farklara rağmen ilk astar yapıştırma işleminebenzer bir işlemdir. Sıcak Levha Bölümü, Oluklu levha ile astarınbirleştirildiği bölümdür. Isı ile nem giderilerek tutkal jale dönüştürülür vesağlamlık sağlanır. Döner Bıçak, iki tarafı da astar tabakası ile kaplanmışoluklu mukavvanın döner bıçak bölümünde kusurlu kenar kısımları kesilir.Kesici/Skorlayıcı, Bu bölümde oluklu mukavva, ambalaj kutularının tür vedizaynına uygun olarak kesilir ve skorlanır. Kesme Bıçakları, Oluklumukavvanın, ambalaj olabilecek şekilde hassas ölçülerle kesildiği bölümdür.İstifleyici, Son olarak kesilmiş oluklu mukavva parçalar otomatik olarakistiflenir ve dönüştürülme bölümüne yollanır

Dönüştürme Prosesi Dönüştürücü :

    Bu proses baskı, delme, katlama ve yapıştırmadan oluşarak oluklu mukavvaambalaj elde edilen son işlemdir.
Müşterinin isteklerine ve paketleme tipine uygun olarak farklı işlemleryapılabilir. “ Normal yarıklı, ambalaj” ve “delikli kesim” iki temelkategoridir. Delikli kesim hassas kesme işlemi gerektiren daha kompleks birtasarımdır. Dönüştürme prosesi ambalajın tipine göre değişiklik gösterir.
Ambalajın türü ne olursa olsun üzerine baskı yapmak mümkündür. Oluklu mukavvaambalajın üzerine genellikle kabartmalı baskı tekniği ile baskı yapılır. Buteknik, yüksek hız, yüksek kalite ve mükemmel kalite/fiyat oranına sahiptir.
Baskı, islenme zincirinde veya sonrasında yapılabilir.
Normal Yarıklı Ambalaj, Genellikle tek bir hat üzerinde baskı, yarık açma,kesme, katlama ve yapıştırma yapılarak müşteriye nakledilmek üzere son seklinialır.
Delikli Kesim Ambalaj, Daha sofistike ambalaj çeşitleri için delik açıcı ilekesilerek üretilir. Bir silindire monte edilmiş kalıptan olusun kesiciye dönerdelik açıcı, düz bir zemine monte edilen kalıplı sekline ise düz delik açıcıdenir.
Ambalaja dönüştürme prosesi tamamlandığında müşteriye sevk edilecek hale gelir.

 

 


Whatsapp Destek

Müşteri Temsilcisi

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?